RE-Invest

Kim jesteśmy

RE-Invest został założony w 2007 roku. Jesteśmy funduszem typu private equity – działamy na niepublicznym rynku kapitałowym. Inwestujemy w potencjał firm przeżywających trudności, zagrożonych upadłością, wymagających restrukturyzacji kapitałowych lub organizacyjnych.

Specjalizujemy się w optymalizacji działań przedsiębiorstw, unowocześnianiu i zmianie ich modeli biznesowych, bilansowaniu finansów oraz implementacji skutecznych strategii. Ponadto bierzemy udział zarówno w konsolidacjach, jak i parcelacjach oraz postępowaniach układowych, czy likwidacyjnych.

Angażujemy własny kapitał w powiązaniu z wprowadzaniem kompleksowego planu naprawczego, dostosowanego do konkretnego przedsiębiorstwa. Jesteśmy aktywnym inwestorem, wspieramy firmę poprzez doświadczenie naszych specjalistów działających w jej organach. Zapewniamy w ten sposób efektywny zarząd oraz nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa.

Wierzymy, że potencjał organizacji może w pełni rekompensować ryzyko związane z inwestycją oraz tworzyć unikalną wartość. Dlatego poszukujemy wyzwań, niekiedy w, na pierwszy rzut oka, niemodnych branżach. Działamy głównie w obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych i usługowych, w branżach obejmujących przemysł farmaceutyczny, spożywczy, energetyczny, telekomunikacyjny oraz nieruchomości. Staramy się widzieć rynek w szerokiej perspektywie. To, w połączeniu z zaangażowaniem, cierpliwością oraz kompetencją we wprowadzaniu zmian, sprawia, że przekształcenie nierentownego przedsiębiorstwa w nowocześnie zarządzaną organizację, jest nie tylko możliwe, ale staje się faktem.

Misja

Działamy, aby pomagać firmom przechodzącym trudności, wspieramy ich potencjał inwestycyjny, tak by stawały się efektywnymi organizacjami.


Wizja

Poprzez skuteczne zarządzanie oraz kreowanie zadowolenia pracowników, budujemy wartość firm i optymalizujemy ich działania.


Wartości

Wizja przyszłości

Wyprzedzamy wydarzenia, dążymy do tego, by przyszłość nie była niewiadomą.

Rozwój potencjału

Widzimy potencjał w firmach i pomagamy im go rozwijać w najbardziej efektywny sposób.

Odpowiedzialność

Angażując się w transformację organizacji, działamy z konsekwencją, w oparciu o najwyższe standardy, bierzemy pełną odpowiedzialność za decyzje, które podejmujemy.

Zmiana na lepsze

Działamy tak, by każda zmiana przynosiła korzyści i pozytywnie wpływała na kulturę organizacji.

Nasze zalety

Doświadczenie

Bierzemy udział w restrukturyzacjach i transformacjach kluczowych z perspektywy danego regionu, czy branży przedsiębiorstw. Dzięki tym doświadczeniom odnosimy znaczące sukcesy w naprawie i optymalizacji działań firm oraz budowaniu ich efektywności organizacyjnej.

Specjalizacja

Jesteśmy jedną z niewielu firm koncentrujących się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa przechodzące trudności. Dzięki tej specjalizacji wiemy, co robić by transformacje i zmiany były procesami w pełni kontrolowanymi, przebiegały bez problemów, w atmosferze spokoju oraz współpracy.

Zaufani partnerzy

Naszymi partnerami są osoby oraz instytucje, których wsparcie merytoryczne oraz inwestycyjne stanowi unikalną wartość dodaną naszego potencjału. To zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i ciągłość projektów restrukturyzacyjnych, w których bierzemy udział, a także przynosi dodatkowe korzyści wszystkim stronom.

Bliska współpraca

Uważamy, że jedynie wzajemne zrozumienie i bliska współpraca wszystkich stron w kształtowaniu charakteru przechodzącej transformację firmy, może budować jej długoterminowy sukces. Bez tego powstają niejasności oraz konflikty, które utrudniają wprowadzanie zmian, dlatego działamy tak, aby wszystkim przyświecał jeden, wspólny cel, jakim jest poprawa kondycji danego przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie

Jesteśmy aktywnym inwestorem, angażujemy się w pełni w każdy projekt i poświęcamy wszystkim firmom należytą uwagę. Traktujemy naszą rolę bardzo poważnie i dążymy do tego by dokładnie poznać, przeanalizować i ocenić sytuację danej organizacji zanim zaczniemy działać.

Ludzie

Zespół RE-Invest to najwyższej klasy specjaliści, doświadczeni menedżerowie o gruntownym wykształceniu i przygotowaniu merytorycznym. To właśnie suma pojedynczych sukcesów oraz kompetencji stanowi o profesjonalizmie i skuteczności w działaniu firmy, jest także gwarancją podejmowania optymalnych decyzji.