inwestycje

Głównym obszarem zainteresowań RE-Invest są projekty z zakresu specjalnych sytuacji, czyli takich, które wymagają dużej rozwagi w działaniu, przenikliwości biznesowej oraz wyczucia. Należą do nich, między innymi:

Restrukturyzacje operacyjne

Najczęstszą przyczyną osiągania przez daną firmę wyników, znacznie poniżej istniejącego w niej potencjału, są nieefektywne lub przestarzałe struktury. Inwestujemy w takie przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu głębokich zmian organizacyjnych i operacyjnych, wykazują coraz lepsze wyniki i mogą na nowo konkurować w swoim segmencie. Tego typu restrukturyzacje są bardzo ważnym elementem zarówno w przypadku inwestowania w firmy o ujemnym bilansie, zagrożone zamknięciem, czy likwidacją, jak również w takie, których wyniki są dodatnie. Wprowadzając w życie plany restrukturyzacji, preferujemy działania związane z bilansowaniem kosztów oraz realizacją nowych inwestycji.

Wydzielanie działalności

Nasze doświadczenie pokazuje, że wydzielenie części wcześniej zaniedbywanej działalności ze struktur większego przedsiębiorstwa i późniejsze jej usamodzielnienie, przynosi znaczne korzyści wszystkim stronom. Zwiększamy efektywność takiego nowopowstałego podmiotu poprzez implementację dostosowanej do danej sytuacji strategii, optymalizację kosztów, inwestycje kapitałowe oraz w niektórych wypadkach, konieczne zmiany personalne.

Restrukturyzacje finansowe i kapitałowe

Częstym przypadkiem są firmy, których efektywność operacyjna stoi na wysokim poziomie, ale problemem jest niska płynność finansowa. W większości przypadków wynika to z obciążenia zobowiązaniami kredytowymi, obligacjami, czy kosztowną modernizacją. Stwarzamy szansę takim organizacjom, implementując kompleksowy plan eliminacji, redukcji lub restrukturyzacji zadłużenia.

Działalność w trakcie upadłości

Specjalizujemy się w takich sytuacjach: restrukturyzacjach podmiotów postawionych w stan upadłości. Finansujemy plany zaspokojenia wierzycieli i reorganizacji majątku firmy. Celem tych działań jest efektywna alokacja aktywów oraz ich wykorzystanie do prowadzenia działalności.

Przetargi i prywatyzacje

Interesują nas również firmy, które zostały przeznaczone na sprzedaż w formie przetargu. Uważamy, że nawet, jeśli procedura przetargowa przedłuża się i nie doprowadziła dotychczas do wyłonienia nabywcy, nie wyklucza to ukrytego potencjału organizacji oraz, co najważniejsze, możliwości jej uratowania.

Kryteria inwestycyjne

Działalność

Zajmujemy się inwestycjami w podmioty już istniejące. Niezależnie czy brane jest pod uwagę całe przedsiębiorstwo, jego oddział, departament, czy zdolna do samodzielnej działalności fabryka.

Branże

Gospodarka to dla nas całość, nie ograniczamy się do konkretnego sektora. Tym niemniej najbardziej interesują nas przedsiębiorstwa produkcyjne, transportowe i usługowe związane z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, energetycznym, telekomunikacyjnym oraz nieruchomości.

Zyskowność

Najważniejszy jest dla nas potencjał przedsiębiorstwa, dlatego inwestujemy również w firmy, których historia wykazuje straty operacyjne.

Wielkość inwestycji

Nasz potencjał pozwala na realizację projektów o wielkości inwestycji od 1 do 50 milionów USD. Dzięki wsparciu ze strony partnerów, także większe przedsięwzięcia znajdują się w obszarze naszych zainteresowań.

Kontrola

By skutecznie i aktywnie restrukturyzować kontrolowane firmy, inwestujemy w pakiety kontrolne, dające prawo do obsadzenia większości w radach nadzorczych i zarządach.

Upadłości

Inwestujemy w podmioty zagrożone upadłością, przechodzące transformację, a także w te, w których procedura upadłościowa już się rozpoczęła.

Kadra zarządzająca

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się zarówno projekty prowadzone we współpracy z dotychczasową kadrą zarządzającą, jak i wymagające jej zmiany.

Terytorium

Działamy na terenie Europie Środkowej i Wschodniej.

Prowizje

Wiemy, jaką wartość ma wkład osobisty, dlatego doceniamy partnerów, którzy sprawiają, że realizacja danego projektu inwestycyjnego jest możliwa.