RE-Invest Sp. z o.o.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29

50-078 Wrocław

info@re-invest.pl

NIP: 898-18-14-610 KRS: 0000236986Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, Wydział VI Rejestrowy, Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł